Εκπαίδευση για όλους

OPEN HILL PROJECT
«Μόλις χτυπήσει το κουδούνι, αφού σχολάσουν τα παιδιά, η πόρτα του σχολείου ξανανοίγει!»

Το Σωματείο των Φίλων της Σχολής Χιλλ σχεδιάζει νέες, διευρυμένες ανοικτές δράσεις και γενικότερα το άνοιγμα της Σχολής Χιλλ στην κοινωνία. Η φυσιολογική εξέλιξη ενός εκπαιδευτικού οργανισμού με εξαιρετική παράδοση, συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία σε υψηλής ποιότητας δραστηριότητες έξω από τη σχολική αίθουσα και πέρα από το ωρολόγιο πρόγραμμα, καθώς και δράσεις που ενσωματώνουν διαφορετικές κοινωνικές ομάδες.

Το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει εργαστήρια για παιδιά και εφήβους, ανοιχτή παιδική βιβλιοθήκη στο κέντρο της πόλης και δράσεις που προωθούν την δια βίου μάθηση.

Η Σχολή Χιλλ ανοίγει τις πόρτες της στην κοινωνία.

0
συμμετέχοντες
0
ώρες την εβδομάδα
0
νέο project

Στόχοι

Για μια ανοιχτή εκπαιδευτική κοινότητα

ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το σχολικό μας κτίριο στο κέντρο της Αθήνας ανοίγει για τα παιδιά της πόλης