ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Οι «Φίλοι της Σχολής Χιλλ» στην προσπάθειά τους να αναδείξουν την ιστορική κληρονομιά και την προσφορά του σχολείου τόσο πολιτιστικά όσο και κοινωνικά, οραματίστηκαν, δρομολόγησαν τη δημιουργία και συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης του ιστορικού αρχείου του σχολείου. Με την ευγενική υποστήριξη του ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου, έγινε δυνατή η πραγματοποίηση του έργου και η λειτουργία του ηλεκτρονικού κόμβου. Το υλικό του αρχείου βρίσκεται στη διάθεση κοινού κι επιστημονικής κοινότητας.