«Μόλις χτυπήσει το κουδούνι, αφού σχολάσουν τα παιδιά, η πόρτα του σχολείου ξανανοίγει!»

 

Με το άνοιγμα της Σχολής Χιλλ στην πόλη θα δημιουργηθεί στο κέντρο της Αθήνας ένας οργανωμένος εξωσχολικός εκπαιδευτικός χώρος που θα καλλιεργεί συστηματικά στα παιδιά την έννοια της συνειδητής πολιτότητας (citizenship) και της ενεργητικής πολιτικής κοινωνικοποίησης (political socialisation).

 

Το σχολείο θα ανοίξει για τα παιδιά της πόλης, τα απογεύματα, τα Σαββατοκύριακα, κατά τις σχολικές διακοπές· θα διαθέσει τα κτίρια, τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό του και θα προσφέρει τη συσσωρευμένη εμπειρία του στο σχεδιασμό και την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων υψηλών προδιαγραφών.

 

Στόχος, να δημιουργηθεί μια ανοιχτή, εξωστρεφής κοινότητα και να εμπλακούν τα παιδιά σε συμμετοχικές διαδικασίες. Αντίστοιχες δομές ελεύθερης πρόσβασης για δημόσια χρήση λείπουν στη γύρω περιοχή· λόγω της ελεύθερης ανοιχτής συμμετοχής, μεγάλος αριθμός παιδιών, χωρίς διάκριση, θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τα προγράμματα.

 

Οι δράσεις καλύπτουν μια ευρεία περιοχή ενδιαφερόντων: κινηματογραφική λέσχη, θέατρο στην εκπαίδευση, ακτιβισμό για το περιβάλλον, πειράματα και κατασκευές, βιβλιοθήκη και αφηγήσεις, προφορικές ιστορίες, δημοσιογραφία, δημιουργία ραδιοφωνικής εκπομπής ή εφημερίδας, αρχιτεκτονικούς σχεδιασμούς, κηπουρική.

 

Θα παραχωρούνται επίσης χώροι σε αυτόνομες ομάδες παιδιών, εφήβων, ενηλίκων για δικές τους συλλογικές δράσεις, όπως πρόβες θεατρικών ομάδων, οργανωμένες συζητήσεις, εκδηλώσεις.

 

Ο κύριος χώρος διεξαγωγής των δράσεων του Open Hill Project θα είναι η νέα αίθουσα πολλαπλών χρήσεων John Hill.