Ταυτότητα σωματείου

Οι «Φίλοι της Σχολής Χιλλ» αποτελούν ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο κοινωφελούς κι εκπαιδευτικού χαρακτήρα με έδρα την Αθήνα. Από την ίδρυσή του, το 1996, το σωματείο αποσκοπεί στην υποστήριξη των δραστηριοτήτων της Σχολής Χιλλ και στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δράσεων. Παράλληλα, αντιμετωπίζοντας με ευαισθησία τη σύγχρονη πραγματικότητα επιδιώκει την προσφορά κοινωνικού έργου.

Ιδρυτικά μέλη Σωματείου